Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – hvorfor?

I Arendal ønsker vi å jobbe helhetlig og systematisk for å sikre at barn og unge får en trygg oppvekst, og at de har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden. Disse arenaene er de viktigste når barn skal få dekket sine grunnleggende behov for trygghet og kjærlighet, faglige og sosiale ferdigheter, god psykisk og fysisk helse.

Når disse behovene dekkes representerer de viktige beskyttelsesfaktorer, og bidrar til at barnet blir robust til å møte motgang senere i livet. Vi som jobber med barn og unge har et ansvar for å se etter kjennetegn på at barn og unge har det bra - og fange opp tegn og signaler når noe forstyrrer barnets grunnleggende trygghet og utvikling. 

Gjennom satsingen på BTI ønsker Arendal kommune å jobbe systematisk for at alle som jobber med barn og unge har nødvendig kunnskap til å oppdage tidlig de særlig sårbare barna, og handle slik at både de og familien deres får hjelpen de trenger. En del familier vil av ulike årsaker trenge langvarig oppfølging fra kommunen, og da er det viktig at de ulike tjenestene har et tett og koordinert samarbeid med familiene og forstår helheten av utfordringer familien opplever. Målet for BTI-arbeidet er 

  • Tidlig innsats
  • Samordning av tjenestene slik at oppfølgingen blir helhetlig, koordinert og uten avbrudd. 
  • Godt samarbeid med barn, unge og familier som trenger hjelp fra kommunen. 

Hva betyr dette for oss som jobber med barn og unge?

Alle vi som jobber med barn og unge er bevisst på at vi kan være den ene som gjør den store forskjellen for et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Vi skal våge å se, tørre å spørre og sammen finne ut hva vi skal gjøre så hen får det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Roar Aaserud, kommunalsjef  barn, unge og familier
Tlf. 928 37 683

Elisabeth Nærestad, leder for bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Tlf. 959 94 366

Inger Mari Sørvig, enhetsleder spesialpedagogiske tjenester

Carl Jakob Hansen, enhetsleder forebyggende tjenester

Dorte Arvesen, enhetsleder avlastning og bosetting

Gunn Alice Andersen, barnehagesjef

Øystein Neegaard, skolesjef

Karina Antonsen, enhetsleder barnevern