Kjennetegn på at barn og unge har det bra

Kjennetegn for barnehage og skole

Alle opplever å bli sett og verdsatt for den en er 

 • Vi ser glade og fornøyde barn
 • Vi ser barn som tør å spørre, si ifra og viser følelser
 • Vi hører barn som bruker begrepene «vi» og «oss»
 • Vi ser barn som har blikkontakt når de kommuniserer
 • Vi ser barn som verdsetter annerledeshet

Alle opplever vennskap 

 • Vi ser og hører barn som hjelper hverandre uoppfordret
 • Vi ser at alle har noen å være sammen med
 • Vi ser barn som har gode relasjoner over tid
 • Vi ser barn som er trygge i møte med andre

Alle opplever mestring og tydelige forventninger  

 • Vi ser faglig framgang hos alle barn
 • Vi ser og hører aktive, deltakende og engasjerte barn som viser læringsglede
 • Vi hører barn som setter ord på sin egen læring
 • Vi ser barn som tør å gjøre feil
 • Vi ser barn som takler motgang
 • Vi ser barn som tør å prøve igjen

Alle opplever glede ved å leke og ved å lære

 • Vi hører latter
 • Vi ser barn som er engasjerte
 • Vi ser undring, utforskertrang og skaperglede
 • Vi ser barn som gir plass i leken, men som også kan si nei
 • Vi ser barn som kan bytte mellom egne og andres behov

Kjennetegn på at barn har det bra hjemme og i fritiden

 • Vi ser foreldre som stiller krav og setter grenser, og som engasjerer seg på barnas arenaer
 • Vi ser foreldre som snakker positivt om barnet.
 • Vi ser barn som er uthvilt, som har grunnleggende nødvendig utstyr/klær, og som spiser normalt
 • Vi ser barn som tør å uttrykke egne følelser, behov og meninger overfor foreldre og har godt samspill med foreldre og søsken
 • Vi ser barn som gleder seg til å dra hjem, og gleder seg til å ha med venner hjem
 • Vi ser barn som forteller venner og ansatte i skole/ barnehage/ nabo/ fritidsledere om positive hendelser i sin hverdag hjemme