Samordning og koordinering

Når to eller flere velferdstjenester jobber med samme barn eller familie, er det nødvendig å avklare hvem som gjør hva og når. Dette er kommunens lovfestede samordningsplikt, og det vil variere fra sak til sak hva og hvor mye som må deles. Det er viktig at de ulike velferdstjenestene jobber mot samme mål og at det deles nødvendig og tilstrekkelig informasjon mellom velferdstjenestene slik at støtten til familiene blir samordnet. Deling av informasjon må gjøres i henhold til reglene om samtykke og taushetsplikt.
Her er en oversikt over kommunens formaliserte samarbeidsarenaer for tverrfaglig drøfting i enkeltsaker.