Mobilt skoleteam

Hva tilbyr vi?

Mobilt skoleteam er et utadrettet veiledningsteam for de kommunale barne- og ungdomsskolene i Arendal. Vi tar imot henvendelser om enkeltelever, og samarbeider tett med skolepersonale, foresatte og andre aktuelle instanser.

Vi er et lavterskeltilbud med rask tilbakemelding og igangsetting. 

Vi tilbyr veiledning av skolepersonalet med mål om at eleven skal trives og ha et trygt og godt skolemiljø. Oppfølgingen tilpasses hver enkelt sak og kan innebære observasjon, elevsamtaler, veiledningsforløp, kompetanseheving og deltakelse i tverrfaglige møter.  

Mobilt skoleteam består av pedagoger og terapeuter, og har bred kompetanse innen pedagogisk teori og praksis, veiledning, nyere utviklingspsykologi, relasjonskompetanse, traumeforståelse og psykisk helse.

Vi har taushetsplikt.

Slik søker du

Alle kan henvende seg til oss; elever, skoler, foresatte og andre hjelpere. Dere melder inn en ny sak via telefon eller e-post. Husk å ikke oppgi sensitive opplysninger pr. e-post. 

Kontakt oss

Asbjørn Theodor Thorsen
Tlf: 90 54 34 98

Jenny Gausemel Sørlie
Tlf: 90 29 77 79