Ressursteam barnehage

Før saker henvises til PP-tjenesten skal den være drøftet i ressursteam barnehage.

Hva tilbyr vi?

Dette er et lavterskeltilbud som retter seg både mot enkeltbarn, grupper av barn og mot arbeid med å skape et inkluderende felleskap i barnehagen.
Her kan det gis råd om enkeltbarn med ulike utfordringer, men også grupper av barn og om vanskeområder.
Det sikrer at barnehagen har prøvd ut tiltak før en eventuell henvisning sendes til PP-tjenesten. 
PP-tjenesten kan observere barnet eller gruppen av barn i forkant av samtalen i ressursteam. Ved observasjon av enkeltbarn må det foreligge samtykke fra foresatte. Ved observasjon av grupper bør foresatte informeres av barnehagen. 

Hvem kan ta kontakt?

Barnehagene kontakter ressursteamet for å bestille tid.

Samtykke

Vi drøfter saker anonymt, men samtykke fra foresatte bidrar til åpenhet og er ønskelig. Ved observasjon av enkeltbarn må det foreligge samtykke. 

Dokumentasjon

Vi krever ikke skriftlig dokumentasjon i forkant, men barnehagen får noen punkter som det er lurt å tenke igjennom før møtet med oss. Vi ønsker at ledelsen ved barnehagen deltar i møtet sammen med pedagogisk leder.
 

Når er ressursteam tilgjengelig?

Annenhver tirsdag fra kl. 08:30 – 11:30 i partallsuker.

Det settes av 30 minutter til observasjon og 45 minutter til hver samtale.

Vi gjennomfører hovedsakelig ressursteam-møter i barnehagene, men det er mulig å komme til Arendal kultur- og rådhus hvis barnehagen ønsker det.

Kontakt ressursteamet

Område øst

Conny Marie Aamodt 
Tlf 90 87 33 96

Område sentrum

Aud Grønås
Tlf 99 29 88 13

Område vest

Evy Marie Kvammen Blanco        
Tlf 45 06 63 93

Sonia R. S. Westergren
Tlf 93 62 57 46