Beredskapsteam mot mobbing

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva gjør beredskapsteamet mot mobbing for barn og ungdom i Arendal?

Hvis du opplever at skolen/barnehagen ikke gir deg hjelp eller finner en god løsning for barnet ditt, kan du kontakte kommunens beredskapsteam mot mobbing. 

Beredskapsteamet er et sikkerhetsnett hvis skolens/barnehagens rutiner ikke er iverksatt eller hvis tiltakene ikke har hjulpet. 

Beredskapsteamet skal:

 • bistå barn, ungdom og foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav på fra skolen/barnehagen sin i en mobbesak
 • hjelpe skolen i å løse vanskelige mobbesaker, men det er fortsatt skolen/barnehagen som har ansvaret for at saken blir løst
 • koordinere arbeidet i de sakene som meldes inn, men det er skolen/barnehagen som utfører det konkrete arbeidet

Beredskapsteamet består av leder for PPT, en representant fra ambulerende skoleteam, en representant fra forebyggende tjenester og representanter fra rådmannens stab oppvekst (barnehage og skole). 

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?

Elever, foresatte i barnehage og skole, ansatte i barnehager og skoler og andre instanser/hjelpeapparat kan ta kontakt med beredskapsteamet. 

Hva skjer når du har kontaktet beredskapsteamet?

 • Den som melder saken inn til teamet, blir innkalt til et møte med representanter fra teamet så snart som mulig og senest innen 5 dager.
 • Barn, ungdom og foreldre kan ha med seg en person de selv ønsker på møtene.
 • Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med skolen/barnehagen, tar beredskapsteamet straks kontakt med dem og innhenter nødvendig informasjon om saken. 
 • Beredskapsteamet lager en framdriftsplan som beskriver hvordan saken skal behandles videre i samarbeid med barnehage/skole og foreldre/barnet/ungdommen. 
 • Teamet bistår i saken helt fram til situasjonen igjen oppleves som trygg og god for barnet eller ungdommen.

Informasjonsbrosjyre (PDF, 242 kB)

Slik kontakter du beredskapsteamet

Du kan ta kontakt med skolen/barnehagen, kommunens sentralbord eller sende en melding på dette kontaktskjemaet:

 

Melding til Statsforvalteren i en mobbesak

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen, kan du melde saken til fylkesmannen.

 • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen.
 • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor.
 • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren.

Digitalt skjema for å melde fra om mobbing