BTI-team

BTI-team er et tilbud til barn, unge, foresatte og gravide som opplever at utfordringer hoper seg opp og som har behov for helhetlig og samordnet innsats fra tre eller flere tjenester for å få en stabil og god livssituasjon.

I BTI-team setter vi sammen et team av fagfolk med ulik kompetanse som tar utgangspunkt i det som er  din families totale behov, og hva som er viktig for at dere skal ha det bra. Sammen med dere lager vi en plan med mål på kort og lang sikt. Vi vil at alle barn og ungdom opplever å ha det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Da må også de voksne ha det bra. Både barna og de voksne i familien er med og jobber for at vi sammen når målene vi har blitt enige om. 

Hvordan kontakter jeg BTI-team?

Hvis du ønsker et møte i BTI-team, kan fagpersoner som du har kontakt med i dag, (eller stafettholder / koordinator IP), kontakte leder for BTI-team for deg.  Du kan også selv ta direkte kontakt. Vi ber dere sammen fylle ut kontaktskjema for BTI-team så vi har et felles utgangspunkt når vi treffes. (Benytt Chrome som nettleser dersom du får problemer med å fylle ut skjema.)

Skjema - behov for tverrfaglig møte

Vi har 2 BTI-team delt inn etter barns alder

 • BTI-team på helsestasjonen er for barn 0-9 år og for gravide
 • BTI-team i Familietjenesten er for barn 10 - 16 år

Hva kan du forvente av oss? 

 • Mer koordinert hjelp. Du/dere skal slippe å forholde deg til mange ulike instanser
 • Sammen lager vi en plan med mål og tiltak
 • Vi blir enige om hvem som er stafettholder og hvem som jobber sammen med dere for å nå målene.

Hva forventer vi av deg og dere?

 • Du/dere ønsker endring
 • Hele familien er med
 • Du/dere kommer på møter som er avtalt
 • Du/dere samarbeider om å finne gode og langsiktige løsninger

Hvem deltar?

Foresatte, BTI-teamleder og stafettholder (ev. koordinator IP) setter sammen familiens BTI-team ut fra hvilke utfordringer som barnet /ungdommen / de voksne har - og hvem som kan hjelpe. Her er noen forslag:

 • Fagfolk fra tjenester som allerede er involvert, og fra tjenester som kan ha en rolle framover
 • Mennesker i nettverket rundt barnet /ungdommen/ de voksne inviteres inn i teamet etter familiens ønske.
 • Barn og ungdom bestemmer selv om de vil delta i møtet. Det er lurt at en voksen i møtet har ansvar for at barnets /ungdommens mening løftes fram og blir lyttet til.

Hva skjer i BTI-team?

 • I BTI-teamet prøver vi sammen å forstå hva utfordringene består i og blir enige om hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og hvem som skal gjøre det. Vi skal alltid ta hensyn til hva som er barnets beste
 • Når møtet er ferdig, har BTI-teamet laget en felles plan. De som har fått oppgaver utgjør et stafettlag som jobber sammen med familien. Det pekes ut en stafettholder som både familien og de andre tjenestene har dialog med underveis.
 • I BTI-team kartlegger vi om du har ønske om og rett til individuell plan. Individuell plan brukes når det er behov for langvarige og koordinerte helse- og eller sosiale tjenester, og kan være et skriftlig samarbeidsverktøy mellom deg og tjenesteapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne.
 • Hvis utfordringene og behovene endrer seg, eller hvis ditt stafettlag møter hindringer som gjør at arbeidet stopper opp, samles de involverte til nytt møte i BTI-team.

Kontaktinfo

BTI-team på helsestasjonen for gravide og  familier med barn 0-9 år
Anne Lise Skyttemyr
Tlf. 94532529/ 37006870

Tonje Smeland
Tlf. 91157957

BTI-team i familietjenesten for familier med barn/ungdom 10 - 16 år
Lisbeth Berg-Finsrud
Tlf: 945 08 390

Inger Kathrine Læknes
Tlf: 470 11 638

Kontaktskjema for BTI-team sendes digitalt
Eksempelskjema kan lastes ned her (PDF, 453 kB)