Slik sender du byggesøknad på egen hånd

1. Sjekk om du må sende byggesøknad

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2.Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.  Dette må du sjekke selv.  

Se hva som gjelder for din eiendom.  
Sjekk i kartet hva som gjelder for din eiendom. 

Vi minner om at det er et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet til sjø og at det er begrensninger langs vassdrag.

Sett deg godt inn i reguleringsplanen, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter. Disse inneholder ofte begrensninger som kan hindre deg i å bygge det du ønsker. For eksempel om du vil utvide en bevaringsverdig bygning eller bygge i nærheten av: 

  • sjø og vassdrag 
  • vei, trikk eller jernbane
  • flom- og skredsområder 
  • kulturminner 
  • sjeldne plante- og dyrearter 
  • kraftlinjer

3.Få veiledning

Før du går i gang med et prosjekt, kan du kontakte oss for å få svar på spørsmål om byggetiltaket. Les mer om veiledning.

4.Samle alt du må ha i byggesøknaden 

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis. 

Sett deg inn i hvilket ansvar du har som tiltakshaver i et byggeprosjekt. Tiltakshavers ansvar - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Kart

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

5.Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Slik varsler du naboene. 
Les om nabovarsel på dibk.no

6.Send inn søknad 

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Søknaden sendes digital via Direktoratet for byggkvalitet eller direkte til oss via vårt postmottak.