Trenger du veiledning? - Arendal kommune

Trenger du veiledning?

Byggesaksavdelingen gir veiledning i byggesaker. 

Mange tiltak kan du selv avklare om er søknadspliktige via Må du sende byggesøknad

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Vi behandler byggesaker 
  • Vi fører tilsyn i byggesaker 
  • Vi fører tilsyn med ulovlige tiltak

Vi kan ikke hjelpe deg med utforming av søknader eller prosjektering. Vi kan ikke si noe om resultatet av din byggesøknad mens den er under behandling. 

Byggesaksvakta

Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Kontakt byggesaksvakta

Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 5

Åpningstider

Mandag og torsdag 
Kl. 09:00-15:00

Kontakt meg

Det er mange som ringer byggesaksvakta. ​Fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg innenfor vår åpningstid.

Send inn kontaktskjema

Bestill en forhåndskonferanse

Hva er en forhåndskonferanse?

Det er et avklaringsmøte mellom tiltakshaver (og ev. den tiltakshaver ønsker å engasjere som ansvarlig søker) og kommunen. 

Hva er tema på møtet?

Hensikten er å få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven, knyttet til det arbeidet (tiltaket) du ønsker å søke om.  

Forhåndskonferansen skal klarlegge de offentlige rammebetingelsene for tiltaket, slik disse fremgår av lov, forskrift og arealplanbestemmelser. Blant annet: 

  • arealplanstatus 
  • ev. dispensasjonsbehov
  • forhold til andre myndigheter
  • saksbehandlingsfrist
  • behandlingsgebyr

Vi kan ikke hjelpe med utforming av søknad, prosjektering/utforming av tiltaket og/eller si noe om utfall av en eventuell søknadsbehandling. 

Hvordan blir møtet gjennomført?

Bestillingen fordeles til en av våre saksbehandlere. I noen tilfeller kan vi svare på bestillingen pr. brev; eventuelt med en oppfølgingssamtale på telefon eller et Teams-møte. 

Slik bestiller du en forhåndskonferanse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Skjema - bestill forhåndskonferanse

Kontakt oss

Byggesaksvakta
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 5
Kontakt meg - skjema
E-post til postmottak

Åpningstider

Telefontid mandag og torsdag 
Kl. 09:00-15:00