Trenger du veiledning?

Byggesaksavdelingen gir veiledning i byggesaker. 

Mange tiltak kan du selv finne ut om er søknadspliktige. Dette kan du lese om på siden Må du sende byggesøknad? 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Vi behandler byggesaker 
  • Vi fører tilsyn i byggesaker 
  • Vi fører tilsyn med ulovlige tiltak

Vi kan ikke hjelpe deg med utforming av søknader eller prosjektering. Vi kan ikke si noe om resultatet av din byggesøknad mens den er under behandling. 

Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Ring byggesaksvakta

Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 5

Åpningstider på telefon: Mandag og torsdag fra 09:00-11:00 og 12:00 – 14:00. 

Bestill time for veiledning

Du kan bestille en tid for å få veiledning fra en saksbehandler. Du kan booke en 30 minutters avtale. Vi har satt av 20 minutter til veiledning. De siste 10 minuttene bruker saksbehandler til å evt. sende deg dokumentasjon eller informasjon du trenger. 

Bestill time 

Bestill en forhåndskonferanse

Hva er en forhåndskonferanse?

Det er et avklaringsmøte mellom tiltakshaver (og ev. den tiltakshaver ønsker å engasjere som ansvarlig søker) og kommunen. 

Hva er tema på møtet?

Hensikten er å få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger jf. plan- og bygningsloven, knyttet til det arbeidet (tiltaket) du ønsker å søke om.  

Forhåndskonferansen skal klarlegge de offentlige rammebetingelsene for tiltaket, slik disse fremgår av lov, forskrift og arealplanbestemmelser. Blant annet: 

  • arealplanstatus 
  • ev. dispensasjonsbehov
  • forhold til andre myndigheter
  • saksbehandlingsfrist
  • behandlingsgebyr

Vi kan ikke hjelpe med utforming av søknad, prosjektering/utforming av tiltaket og/eller si noe om utfall av en eventuell søknadsbehandling. 

Hvordan blir møtet gjennomført?

Bestillingen fordeles til en av våre saksbehandlere. I noen tilfeller kan vi svare på bestillingen pr. brev; eventuelt med en oppfølgingssamtale på telefon eller et Teams-møte. 

Slik bestiller du en forhåndskonferanse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. 

Skjema - bestill forhåndskonferanse