Må du sende byggesøknad?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

Sjekk om arbeidet er vedlikehold

Hvis arbeidet er definert som vedlikehold trenger du ikke å sende byggesøknad. Dette må du sjekke selv. 

På Direktoratet for byggkvalitet får du hjelp til å vurdere om arbeid på eller i en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging.  
Les mer om arbeid på eksisterende bygg. 

Hva skal du bygge? 

Hjelp og veiledning

Hvis du fortsatt har spørsmål kan du ta kontakt med oss. Les mer om veiledning.