Hva gjelder for din eiendom?

Alle arealer i kommunen er omfattet av en arealplan. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Før du bygger må du sjekke hva som gjelder i ditt område. 

Min side

Her kan du se opplysinger om din eiendom som ligger i kommunens arkiv.
Gå til Min side.

Arendalskart - kommunens kartløsning

Finn ut hvilke planer som gjelder for din eiendom. Du kan søke opp eiendommen og slå på kartklag for kommuneplan, reguleringplan osv. 
Gå til arendalskart.

Planer

Kommuneplanen

Kommuneplanen er den viktigste arealplanen. Den gjelder for hele kommunens areal og bestemmer hva de ulike delene av kommunen skal brukes til. Plan blir vedtatt av bystyret. Den revideres hvert fjerde år og i denne prosessen kan du kan komme med innspill til endringer. 

Kommuneplanens arealdel består av et plankart og planbestemmelser. 
Kommuneplanens arealdel 2019 - 2029

Kommunedelplan

For noen områder i kommunen finnes det en mer detaljert kommunedelplan.
Se alle kommunedelplaner.

Reguleringsplaner 

Gjelder en avgrenset del av kommunen. Den kan være gammel eller ny. En reguleringsplan gjelder til den blir opphevet, uansett hvor gammel den er. 
Vedtatte reguleringsplaner 
Reguleringsplaner under arbeid

Bebyggelsesplan

I noen tilfeller finnes det en bebyggelsesplan, i tillegg til en reguleringsplan. Disse ble brukt i perioden fra 1985 til 2008 og noen ganger fra 1965 til 1985. Alle planene er ikke lagt inn i kommunens kartsystem. Kontakt planavdelingen hvis du tror det finnes en bebyggelsesplan for eiendommen. 

Hvilken plan gjelder?

Ny plan gjelder foran gammel plan hvis planene har ulike bestemmelser. Les mer i plan- og bygningsloven § 1-5. Virkninger av planer
For alle andre planer gjelder denne rekkefølgen:

  1. bebyggelsesplan
  2. reguleringsplan
  3. kommunedelplan
  4. kommuneplan