Ansatte i planavdelingen

Roy Vindvik, avdelingsleder
Tlf: 37 01 37 74
roy.vindvik@arendal.kommune.no

Nora Moberg Lillegaard
Ansvarsområde: Sentrum, bevaringsverdig bebyggelse (hele kommunen)
Tlf: 37 01 37 87
nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no

Gidske Houge (permisjon)
Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf: 37 01 37 60
gidske.houge@arendal.kommune.no

Nina Blomberg-Carlsen
Ansvarsområde: Tromøy
Tlf: 37 01 38 14
nina.blomberg-carlsen@arendal.kommune.no

Edle I. Johnsen
Ansvarsområde: Moland
Tlf: 37 01 33 43
edle.iren.johnsen@arendal.kommune.no

Klara Malene Bjørkli
Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf: 37 01 33 84
klara.malene.bjorkli@arendal.kommune.no

Lisbeth S. Gulbrandsen
Ansvarsområde: Nettsiden, elektronisk planarkiv
Tlf: 37 01 37 50
lisbeth.gulbrandsen@arendal.kommune.no