Ansatte i planavdelingen

Ola Skei Bekken, enhetsleder byutvikling, plan- og byggesak

Tlf: 91 74 61 26
ola.skei.bekken@arendal.kommune.no

Kristin J. Fløystad, fagkoordinator

Tlf: 47 07 99 93
kristin.floystad@arendal.kommune.no

Malene Huvestad Rødbakk

Ansvarsområde: Kommuneplanens arealdel
Tlf. 97 56 73 29
malene.huvestad.rodbakk@arendal.kommune.no

Nora Moberg 

Ansvarsområde: Sentrum, bevaringsverdig bebyggelse (hele kommunen)
Tlf: 95 44 39 81
nora.moberg@arendal.kommune.no

Gidske Houge 

Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad, kommunedelplan naturmangfold
Tlf: 92 89 48 94
gidske.houge@arendal.kommune.no

Klara Malene Bjørkli 

Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad, prosjektleder Saltrød bydelsenter
Tlf: 48 13 05 98
klara.malene.bjorkli@arendal.kommune.no

Nina Blomberg

Ansvarsområde: Tromøy
Tlf: 97 56 06 49
nina.blomberg@arendal.kommune.no

Edle I. Johnsen

Ansvarsområde: Moland
Tlf: 90 73 53 59
edle.iren.johnsen@arendal.kommune.no

Mari Skjåk Astad

Ikke eget ansvarsområde
Tlf: 47 64 04 28 
mari.skjak.astad@arendal.kommune.no

Maiken Imeland Moen 

Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf: 98 60 44 24
maiken.imeland.moen@arendal.kommune.no

Runa Barnes Storeng

Ikke eget ansvarsområde
runa.barnes.storeng@arendal.kommune.no

Barbro Kristine Olsen

Ansvarsområde: Plan og prosjektkoordinator for delprosjekter knyttet til etablering av batterifabrikk
Tlf. 92 41 11 06
barbro.olsen@arendal.kommune.no

Håkon Håversen

Ansvarsområde: Prosjektleder Ny E-18 Dørdal-Grimstad, Ny vei fra Eyde energipark-Neskilen
Tlf. 90 84 21 01
hakon.haversen@arendal.kommune.no

Lisbeth S. Gulbrandsen

Ansvarsområde: Nettsiden, elektronisk planarkiv
Tlf: 97 63 80 32
lisbeth.gulbrandsen@arendal.kommune.no