Ansatte i planavdelingen

Kristin J. Fløystad, fagleder
Tlf: 47 07 99 93
kristin.floystad@arendal.kommune.no

Nora Moberg 
Ansvarsområde: Sentrum, bevaringsverdig bebyggelse (hele kommunen)
Tlf: 37 01 37 87
nora.moberg@arendal.kommune.no

Gidske Houge 
Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad, prosjektleder Hoveodden, kommunedelplan naturmangfold
Tlf: 37 01 37 60
gidske.houge@arendal.kommune.no

Maiken Imeland Moen (vikar)
Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf. 98 60 44 24
maiken.imeland.moen@arendal.kommune.no

Klara Malene Bjørkli (permisjon til januar 2023)
Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf: 37 01 33 84
klara.malene.bjorkli@arendal.kommune.no

Edle I. Johnsen
Ansvarsområde: Moland
Tlf: 37 01 33 43
edle.iren.johnsen@arendal.kommune.no

Nina Blomberg-Carlsen
Ansvarsområde: Tromøy
Tlf: 37 01 38 14
nina.blomberg-carlsen@arendal.kommune.no

Håvard Heggenhougen
Tlf: 37 01 35 58
havard.heggenhougen@arendal.kommune.no

Håkon Håversen
Ansvarsområde: Prosjektleder Ny E-18 Dørdal-Grimstad, Ny vei fra Eyde energipark-Neskilen
Tlf. 90 84 21 01
hakon.haversen@arendal.kommune.no

Barbro Kristine Olsen
Ansvarsområde: Plan og prosjektkoordinator for delprosjekter knyttet til etablering av batterifabrikk
Tlf. 92 41 11 06
barbro.olsen@arendal.kommune.no

Sigrid Hellerdal Garthe
Ansvarsområde: Kommuneplanens arealdel, Områdeplan Saltrød
Tlf. 93 81 59 29 
sigrid.hellerdal.garthe@arendal.kommune.no

Lisbeth S. Gulbrandsen
Ansvarsområde: Nettsiden, elektronisk planarkiv
Tlf: 37 01 37 50
lisbeth.gulbrandsen@arendal.kommune.no