Ansatte i planavdelingen

Ola Skei Bekken, enhetsleder plan- og utvikling

Tlf: 91 74 61 26
ola.skei.bekken@arendal.kommune.no

Kristin J. Fløystad, fagleder

Tlf: 47 07 99 93
kristin.floystad@arendal.kommune.no

Nora Moberg 

Ansvarsområde: Sentrum, bevaringsverdig bebyggelse (hele kommunen)
Tlf: 37 01 37 87
nora.moberg@arendal.kommune.no

Gidske Houge 

Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad, prosjektleder Hoveodden, kommunedelplan naturmangfold
Tlf: 37 01 37 60
gidske.houge@arendal.kommune.no

Klara Malene Bjørkli 

Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf: 37 01 33 84
klara.malene.bjorkli@arendal.kommune.no

Maiken Imeland Moen 

Ansvarsområde: Hisøy/Øyestad
Tlf. 98 60 44 24
maiken.imeland.moen@arendal.kommune.no

Edle I. Johnsen

Ansvarsområde: Moland
Tlf: 37 01 33 43
edle.iren.johnsen@arendal.kommune.no

Nina Blomberg-Carlsen

Ansvarsområde: Tromøy
Tlf: 37 01 38 14
nina.blomberg-carlsen@arendal.kommune.no

Runa Barnes Storeng

runa.barnes.storeng@arendal.kommune.no

Barbro Kristine Olsen

Ansvarsområde: Plan og prosjektkoordinator for delprosjekter knyttet til etablering av batterifabrikk
Tlf. 92 41 11 06
barbro.olsen@arendal.kommune.no

Håkon Håversen

Ansvarsområde: Prosjektleder Ny E-18 Dørdal-Grimstad, Ny vei fra Eyde energipark-Neskilen
Tlf. 90 84 21 01
hakon.haversen@arendal.kommune.no

Lisbeth S. Gulbrandsen

Ansvarsområde: Nettsiden, elektronisk planarkiv
Tlf: 37 01 37 50
lisbeth.gulbrandsen@arendal.kommune.no