Byggesøknad for fagfolk

Digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. På Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside finner du du de digitale søknadsløsningene og informasjon som kan hjelpe deg å finne riktig løsning for deg.

Digitale løsninger for byggesøknader - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Hvis du ikke har mulighet å sende inn byggesøknaden via de digitale søknadsløsningene finner du søknadsblanketter her: Søknadsskjemaer for byggesak - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no) 

Komplett søknad sendes da på e-post til postmottak@arendal.kommune.no eller pr. post til Arendal kommune, byggesak, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Ansvarlig søkers ansvar

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i samsvar med plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar.

Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.

Mer om søkers ansvar finner du her: § 12-2. Ansvarlig søkers ansvar - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Bestill forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. 

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjør vi når søknaden er sendt inn og vi saksbehandler søknaden. Les mer om forhåndsvisning og veiledning