Eiendomsinformasjon og kart - Arendal kommune

Eiendomsinformasjon og kart

Kart over Arendal

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, vann- og avløpsinformasjon, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto(flyfoto) for Arendal kommune. Selvbetjeningsløsningen er gratis. 
Gå til Arendalskart

Min side

Du kan få tilgang til opplysninger som ligger i kommunens arkiv på din eiendom.
Gå til Min side

Du må kunne logge deg inn i ID-porten ved hjelp av elektronisk ID.

Bestille eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen Arendalskart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

Bestille kartdata

Bestilling av digitale (vektoriserte) kart sendes til ak.kartsalg@arendal.kommune.no.
Vi leverer i formatene SOSI og DXF.

Temakart og 3D-kart

WMS-tjenester

WMS-tjenester kan benyttes til å vise kartdata i ulike kartprogrammer. Her er url-adresser til WMS-tjenester for noen aktuelle tema fra Arendal kommune:

Kontakt oss

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret