Eiendomsinformasjon og kart

Se dine dokumenter på Min side

På Min side kan du se dokumenter og informasjon om dine eiendommer. 

Logg inn på Min side

Kart over Arendal

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto(flyfoto) for Arendal kommune. Selvbetjeningsløsningen er gratis. 

Gå til Arendalskart

 Bestille eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen Arendalskart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

Bestille kartdata

Bestilling av digitale (vektoriserte) kart sendes til ak.kartsalg@arendal.kommune.no.

Vi leverer i formatene SOSI og DXF.

For meglere

WMS-tjenester

WMS-tjenester kan benyttes til å vise kartdata i ulike kartprogrammer. Her er url-adresser til WMS-tjenester for noen aktuelle tema fra Arendal kommune:

Bilde av FKB-grunnkart - Klikk for stort bilde

FKB-grunnkart: https://karttjenester.ikt-agder.no/arcgis/services/arendal/grunnkart/MapServer/WMSServer?

 

Bilde av kommuneplankart - Klikk for stort bilde

Kommuneplan: https://karttjenester.ikt-agder.no/arcgis/services/arendal/Kommuneplan/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 

Bilde av reguleringsplankart - Klikk for stort bilde

Reguleringsplan: https://karttjenester.ikt-agder.no/arcgis/services/arendal/reguleringsplan/MapServer/WMSServer?