Nabovarsel

Før du søker om å bygge noe på en eiendom, må du som hovedregel varsle naboer. Les om nabovarsel på dibk.no

Hva skal nabovarselet inneholde?

  • Du må beskrive hva du skal gjøre og hvordan det vil påvirke naboenes interesser.
  • Du må legge ved situasjonskart hvor du har tegnet inn alt som skal bygges. I noen tilfeller må du også ha fasadetegninger og snitt-tegninger.
  • Du må opplyse om eventuell dispensasjon fra regelverket.

Hvem må du varsle?

Du må varsle naboer og gjenboere, det vil si eiere eller festere av:

  • eiendommer som har felles grense med din eiendom.
  • eiendommer som grenser til eiendommen din i ett punkt.
  • eiendommer som ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Lag naboliste og send nabovarsel

Naboer og gjenboere skal få nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei. 
Bestill naboliste

Digitalt nabovarsel

Vi tilbyr ikke digital nabovarsling, men du kan kjøpe tjenesten via flere leverandører. Digital nabovarsling gir deg enkel oversikt over hvilke naboer som skal varsles. Naboene vår varselet i sin digitale postkasse. De som har reservert seg mot å motta digital post får nabovarselet i posten. 

Søknadsskjema

Nabovarsel (pdf)
Opplysninger gitt i nabovarsel (pdf)
Kvittering for nabovarsel (pdf)

eNabovarsel fra Norkart (for privatpersoner)
eNabovarsel fra Norkart og byggesoknaden.no fra Ambita (for bedrifter)

Lover og regler

Byggesaksforskriften §5-2 (pbl. §21-3)