Helsestasjonens tilbud

Helseundersøkelser og veiledning

På helsestasjonen får du helseundersøkelser og veiledning om blant annet:  

 • amming, flaskemating og mat
 • søvn
 • vaksine
 • bevegelsesutvikling
 • samspill mellom barn og foreldre
 • foreldres trivsel og psykiske helse

Vaksinasjon

Barnet blir vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Fysioterapi

På 4-måneders-kontrollen møter dere en fysioterapeut. 

Kommunen har også tilbud om fysioterapi for barn. Helsesykepleier kan ved behov henvise til fysioterapeut som dere kan møte på helsestasjonen.  Les om fysioterapi for barn

God start - utvidet helsestasjonstilbud

God start er et utvidet helsestasjonstilbud. Det er et frivillig tilbud der formålet er å bistå familier til å mestre livssituasjonen og å sikre en god oppfølging i svangerskapet og i småbarnsalder opp til skolestart. 
Les mer om God start.

Kurs

Foreldreveiledningskurs - Circle of security

Helsestasjonen tilbyr kurset Circle of security. 
Les mer om kurset Circle of security

Kurs for førstegangsforeldre

Dette er et tilbud alle som blir foreldre for første gang. 
Les mer om kurset for førstegangsfødende. 

Unge mødre gruppe 

Denne gruppen er for deg som er ung og har et lite barn. Vi møtes annenhver uke i noen timer. Her får du:

 • møte andre i samme situasjon som deg
 • mulighet til å la barnet ditt være sammen med andre barn i lek og aktiviteter
 • opplysninger om barns helse og sykdom 
 • veiledning om hvordan å forstå barnet
 • råd om hvordan du lager sunn mat til deg og barnet ditt
 • personlig rådgivning etter ønske og behov

Babysang på Kulturkammeret

Helsestasjonen har i samarbeid med kulturskolen tilbud om babysang hver torsdag. Babysang foregår på Kulturkammeret i to ulike grupper: 

 • Fra kl. 11.00 - 12.00
 • Fra kl. 12.00 - 13.00

Babysang har sin egen gruppe på Facebook som heter Helsestasjonens babysang på Kulturkammeret. Følg gruppen for løpende informasjon. Alle med en baby er velkommen!

Friskere familier

Friskere familier er et tilbud om veiledning til familier. Temaene er kosthold, aktivitet, grensesetting, mat og følelser. Vi har fokus på hvordan man kan få til endring i familien. 

Les mer om Friskere familier.

BTI-team

BTI (bedre tverrfaglig innsats)-team er et tilbud til barn, unge, foresatte og gravide som opplever at utfordringer hoper seg opp og som trenger hjelp på flere områder for å få en stabil og god livssituasjon. Les mer om BTI-team.

Andre tilbud for barn