Foreldreveiledningskurs - Circle of security (COS)

Hva tilbyr vi?

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS) / trygghetssirkelen gir foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

I kurset snakker vi om:

 • Trygghetssirkelen
  Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte, både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen
  Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet
  Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner
  Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer
  Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

Hvem kan få tilbudet?

Foreldre til barn fra 0-6 år. Kurset går på norsk, og dere bør derfor ikke ha behov for tolk. Målgruppe 0-6 år. 

Sted og tid

Kurset holdes på Arendal helsestasjon eller Maxis og går over 6-7 dager/ettermiddager. Hver samling er på 1 1/2 timer hver gang. 

Hva koster det?

Kurset er gratis.

Påmelding

Ta kontakt med Arendal helsestasjon på e-post eller telefon for mer informasjon og påmelding.