God start - utvidet helsestasjonstilbud

Hva tilbyr vi?

God start er et utvidet helsestasjonstilbud. Det er et frivillig tilbud der formålet er å bistå familier til å mestre livssituasjonen og å sikre en god oppfølging i svangerskapet og i småbarnsalder opp til skolestart.

Vi tilbyr blant annet veiledning i foreldrerollen, gir støtte/veiledning ved rus eller psykiske problemer, og kan gi bistand i praktiske og økonomiske utfordringer.

Tilbudet kan gis av forskjellige tjenester som jobber med barn og unge samarbeider, men det er helsestasjonen som er hovedansvarlige for gjennomføringen. Det blir alltid knyttet til et BTI-team (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen for tilbudet er gravide og småbarnsforeldre som strever ekstra i hverdagen enten på grunn av lite nettverk, psykisk uhelse, en dårlig sosioøkonomisk livssituasjon eller et tidligere rusmisbruk.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med Arendal helsestasjon hvis du vil vite mer om tilbudet.