Påvisning av eiendomsgrenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og merk på kartet hvilken grense/grensepunkter som ønskes påvist.

Bestill situasjonskart via kartbutikken
Bestill via Kartverket - Se eiendom
Skog+Eiendom - gårdskart 

Norgeskart

Fyll ut skjema om rekvisisjon for oppmålingsforretning og legg ved kartet som vedlegg.

Hva koster det?

Se punkt 1.6 og/eller 1.7 i gebyrregulativet

Kontakt oss 

Søknad sendes til 

Postmottak

eller pr. post til
Arendal kommune
Oppmåling
Postboks 123
4891 Grimstad

Ansatte i kart og oppmåling