Ansatte i oppmålingsavdelingen

Roger Lieng
Avdelingsleder
Tlf.: 99 72 24 40
Ansvarsområde: Kart og oppmåling, eiendomsskatt.

Vuthdi Kem
Tlf.:  90 47 91 35
Ansvarsområde: Hisøy (gnr. 301-308), oppmålingstjenester.

Saber Hamed
Tlf.: 93 23 71 52
Ansvarsområde: Tromøy (gnr. 201-224), oppmålingstjenester.

Einar Krafft Myhren
Tlf.: 92 25 47 48
Ansvarsområde: Moland (gnr. 1 - 36 og gnr. 40 - 76), oppmålingstjenester. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen, adressering og eiendomsskatt.

Ole Egil Andreassen
Tlf.: 47 70 78 48
Ansvarsområde: Øyestad (gnr. 401 - 447), Myra (gnr. 37, 38, 39), oppmålingstjenester. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen.

Jodis Nedrebø
Tlf.: 47 76 31 13
Ansvarsområde: Arendal (gnr. 501 - 511) oppmålingstjenester. Seksjonering og reseksjonering hele kommunen.

Ole Helge Holtebekk
Tlf.: 98 82 95 54
Ansvarsområde: Oppmålingstjenester.