Skolehelsetjenestens tilbud

Råd og veiledning

Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om fysisk, psykisk eller sosial helse. Du kan for eksempel snakke med oss om trivsel hjemme eller på skole, søvn, kosthold, syn, hørsel, seksualitet, mobbing, stress, identitet, rus, pubertet, osv.

Du kan også ta kontakt om du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. Ofte hjelper det å snakke med en trygg fagperson. 

Helsesykepleierne har taushetsplikt. 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved lege og helsesykepleier
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt 
 • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
 • 5. trinn: Undervisning i psykisk helse.
 • 6. trinn:
  • Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder.
  • Undervisning: Hva skjer? Overgang fra barn til voksen
 • 7. trinn: Vaksine mot HPV. To doser.
 • 8. trinn: Samtale individuelt eller i gruppe om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt.
 • 9. trinn: Samliv- og seksualitetsundervisning.
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. 

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Vi tilbyr også:

 • Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.
 • Undervisning i ulike helserelaterte tema.
 • Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1., 5. og 10. trinn
 • Foreldremøter

Hva koster det?

Tilbudet er et gratis.

Andre tilbud og samarbeidspartnere

BTI-team

BTI står for bedre tverrfaglig innsats. Dette er et tilbud til barn, unge, foresatte som opplever at utfordringer hoper seg opp og som trenger hjelp på flere områder for å få en stabil og god livssituasjon. Les mer om BTI-team.

Friskere familier

Et tilbud om veiledning til familier. Temaene er kosthold, aktivitet, grensesetting, mat og følelser. Vi har fokus på hvordan man kan få til endring i familien. Les mer om  Friskere familier 

Fysioterapi

Kommunen har tilbud om fysioterapi for barn. Helsesykepleier kan ved behov henvise til fysioterapeut. Les mer om fysioterapi og ergoterapi for barn 

Tannlege

Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetjenesten.

Utsikten 

Tilbudet er en gruppe for barn og foreldre der foreldrene er psykisk syke eller bruker rusmidler. Mange barn har det vanskelig når foreldrene sliter. Mange opplever at det hjelper å komme sammen med andre som sliter med noe av det samme for å utveksle erfaringer. Utsikten er et samarbeid mellom psykisk helsetjeneste voksne, helsestasjonen og familietjenesten.

Les mer om Utsikten