For politikere

Reglement for valgperioden 2023-2027

HR-portalen

Sjekk lønnsslipp eller skriv reiseregning.

Status for politiske vedtak 

Se status på vedtak

Taushetsplikt for folkevalgte

 Taushetsplikterklæring. (PDF, 168 kB)

Vurdering av habilitet 

Som folkevalgt vil du kunne komme i en posisjon hvor det kan stilles spørsmål om du er inhabil til å være med på å fatte vedtak i en sak som er til behandling. For å sikre en god vurdering bør du vurdere din egen habilitet i god tid før møtet. Les mer om habilitet og hva du må gjøre.

Arbeidsgiverstrategi og etisk refleksjon

Arbeidsgiverstrategi for Arendal kommune.

Plan og byggesak - veiledere

Reglementer for råd

Brukerveiledninger

Bruk av Teams for møter