Feiing og boligtilsyn

Feiing på Min side

Tjenesten med informasjon om feiing og boligtilsyn er dessverre ute av drift på grunn av bytte av fagsystem. Ny tjeneste vil være på plass i løpet av 2024.

Når kommer feieren?

Feieren kommer som hovedregel hvert fjerde år. Noen får feiing oftere, basert på vår risikovurdering av hva slags bolig du har og bruken av ildstedet og fyringsanlegget ditt. For hytter og fritidsboliger er hovedregelen ti år, men noen får oftere basert på en risikovurdering. I hytter og fritidsboliger gjennomføres ofte feiing og tilsyn samtidig. 

Du får SMS fra oss (fra nummer 59 xxx 041) tre dager før feieren kommer. Det er viktig at du bekrefter meldingen med “JA”.  Hvis vi ikke får tilbakemelding fra deg, kan vi ikke feie, for da risikerer vi å ødelegge huset ditt med sot. 

Er du usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon? Sjekk hvilket telefonnummer vi har registrert på deg

Alle våre ansatte har id-kort med bilde. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer.

De opplysningene du kan gi oss når vi kommer, f.eks. om ditt ildsted og hvor ofte du fyrer, er viktige når vi skal vurdere behovet for feiing og tilsyn. 

Ditt ansvar før feieren kommer er å

  • legge frem stige
  • sørge for at det er takstige på taket
  • lukke ventiler/spjel/ovnsdører
  • sørge for fri tilgang til skorstein/pipe og sotluke

Hva koster det?

Feiing - gebyr - priser - ØAB
Feiing Pris pr. pipeløp* eks. moms
Årsgebyr kr 320

* En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp

Tilsyn av bolig

Dette blir kontrollert:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/fyrkjele/fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)

Ny peis?

Nytt ildsted må meldes til brannvesenet. 
Skjema for melding om nytt ildsted (PDF, 119 kB)

Hva koster andre tjenester fra feieravdelingen?

Feiing - andre tjenester - priser
Tjeneste Pris
Kamerakontroll på skorstein/pipe pr. kontroll kr 853
Fresing av skorstein/pipe pr. time pr. feier kr 785
Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende bolig kr 1 091
Opplysninger til eiendomsmegler kr 337
Arbeid på fyrkjele i boligenhet kr 649
Feiertjenester som ikke er lovpålagt kr 699

Søk om fritak

Du kan søke feieravdelingen om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Kontaktinfo

E-post til feieravdelingen
Tlf: 37 01 38 88 (tast 2)

Seksjonsleder bolig
Marc Safari
Tlf: 48 07 79 72

Avdelingsleder forebyggende 
Petter Vinje Svendsen
Tlf: 90 60 65 60

 

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal

Åpningstider

Man-fre: 08:00 - 15:00