Meld arrangement

Innmeldingen på denne nettsiden gjelder for kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Åmli, Gjerstad og Vegårshei. 

Hvilke arrangement skal meldes til brannvesenet?

Hvis det skal holdes et arrangement i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål, må ansvarlig arrangør sende en melding til brannvesenet. Brannvesenet gir ingen tillatelser, men kan kreve nødvendige brannsikringstiltak og sette begrensninger, herunder krav til ansvarlig arrangør.

Arrangørens ansvar

Det er arrangør som er ansvarlig for at sikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Meldingen må dokumentere hvordan sikkerheten blir ivaretatt under arrangementet, og må omfatte:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse, kontaktinfo for ansvarlig arrangør, m.v.
  • Risikoanalyse; Det må gjennomføres en risikoanalyse for å kartlegge hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å unngå uønskede hendelser og hva som kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. 
  • Beskrivelse av bygningens utforming og branntekniske forhold, så som varsling, rømningsveier, slokkeutstyr osv. Persontall bør evt. fastsettes av kvalifisert brannrådgiver.
  • Rutiner for evakuering, sikkerhetspersonell, opplæring/øvelse osv.
  • Tilrettelegging for redningspersonell og utrykningskjøretøy, fremkommelighet.

Kartlegging av risiko i forkant av et arrangement

Når du skal organisere arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta. En grundig gjennomgang av risikoer er viktig i planleggingsprosessen. 
Hjelp til kartlegging før arrangement. 

Meld om arrangement

Bruk vårt skjema for å melde et arrangement. 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

​Skjema - meld arrangement

Kontaktinfo

Arve Gregersen
Tlf: 90 53 99 33
arrangement@oabv.no

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal