Overføring av alarmanlegg

Hva tilbyr vi?

Østre Agder brannvesen tilbyr overføring fra ditt alarmanlegg. Et automatisk alarmanlegg kan varsle om brann, sprinkler, gassalarm eller utløst heisalarm. 

Krav

For at brannvesenet skal sikre en god, effektiv og korrekt respons ved utløst alarm, stiller vi i denne forbindelse noen krav.  Informasjon om hvilke krav vi stiller kan du lese om i vår «Avtale om mottak av automatisk brannalarm (PDF, 287 kB)» 

Hvordan kan du få overført alarmanlegget?

Det enkleste er å ta kontakt med ditt lokale elektrikerfirma for bistand, men du kan også gjerne ta direkte kontakt med oss for mer informasjon. 

Østre Agder brannvesen er direkte knyttet til den fagsentralen som bestemmes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For Østre Agder brannvesen er dette for tiden 110 Agder IKS. 

110-sentralen kan motta alarmer fra de godkjente linjeleverandørene AddSecure og XSecure. Se leverandørenes nettsider for mer informasjon og oversikt over gjeldende priser: 

Kontaktinformasjon AddSecure:
Tlf. 911 33 700 eller e-post: kundeservice@addsecure.no
Mer informasjon finnes på nettsiden deres: www.addsecure.no

Kontaktinformasjon XSecure:
Tlf. 910 06 311 eller e-post: support@xsecure.no
Mer informasjon finnes på nettsiden deres: www.xsecure.no


 

Kontaktinfo

Anita Odberg 
Tlf: 91 57 29 01 
alarmkunde@oabv.no

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal