Fyrverkeri - søk om tillatelse

Du må søke om å bruke fyrverkeri. Unntaket er nyttårsaften. Privatpersoner kan bruke fyrverkeri på nyttårsaften fra kl. 18:00 31. desember til og med kl. 02:00 1. januar.

Slik søker du om å bruke fyrverkeri

Du må søke i god tid før du planlegger å bruke fyrverkeri.

Søknadsskjema for bruk av fyrverkeri

Slik søker du om å selge fyrverkeri

For å kunne selge fyrverkeri i klasse II og III må det innhentes tillatelse fra brannvesenet. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted. Salgsperioden i vår region er mellom 29. - 31. desember og søknadsperiode er mellom 1. februar og 30. april.
Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare kl. II og III) må:

  • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB

Søknadskjema for salg av fyrverkeri - Kun tilgjengelig mellom 1. februar og 30. april. 

Kontaktinfo

Rune Røilid 
Tlf: 971 15 858

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal