Kontaktinfo

E-post til feieravdelingen
Tlf: 37 01 38 88 (tast 2)

Seksjonsleder bolig
Marc Safari
Tlf: 48 07 79 72

Avdelingsleder forebyggende 
Petter Vinje Svendsen
Tlf: 90 60 65 60