Østre Agder brannvesen - forside - områdemelding

Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark er opphevet

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør at restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til i forbindelse med arbeid i skog og annen utmark. Du bør alltid vurdere å ha slokkeutstyr tilgjengelig fordi det fortsatt er jordsmonn og vegetasjon som er tørt.

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Generelt bålforbud i tidsrommet 15. april til 15. september gjelder og aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.