Bekymringsmelding til brannvesenet

Er du bekymret for at du eller andre skal bli utsatt for brann? Det kan være dårlig brannsikkerhet eller oppførsel som gjør at det kan begynne å brenne. Meld gjerne dette til oss. 

Slik melder du fra til oss

Du kan sende oss en melding via denne siden. Du kan også ringe oss, møte opp personlig, sende e-post eller brev. Du kan velge å være anonym. Vi vil helst at du sier hvem du er slik at vi kan gi deg en tilbakemelding om hva som er gjort eller be om mer informasjon.

Send inn melding

 

Hva skjer videre?

Brannvesenet har en koordinator som behandler bekymringsmeldinger. Alle meldinger blir vurdert så fort som mulig. Akuttsaker avgjøres straks.

Koordinatoren vurderer om brannvesenet er rette instans og om saken skal behandles videre. Koordinatoren vurderer også alvorlighetsgrad, tiltak fra brannvesenet, fordeler arbeidsoppgaver ved en eventuell aksjon og inviterer med andre relevante aktører hvis det vurderes som nødvendig. 

Brannvesenets behandling av slike saker varierer fra sak til sak, men vi bruker vår kompetanse, myndighet og våre samarbeidsparter til å hjelpe innbyggerne våre slik at de skal få så trygge omgivelser som mulig.
 

Kontaktinfo

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal

Tlf: 94 88 12 45
Telefonen er betjent fra 9 - 15:00
bekymring@oabv.no
www.branntips.no

Frank Daniel Danielsen
Koordinator for bekymringsmeldinger

Petter Vinje Svendsen
Avdelingsleder for forebyggende