Forebyggende avdeling

Brannvesenets forebyggende avdeling utfører brannforebyggende arbeid i hht brannlovgivingen. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved en brann eller ulykke blir ivaretatt på en tilfredstillende måte.
 
Det brannforebyggende arbeidet består i hovedsak av to elementer, tilsyn og informasjon. Det innebærer et vidt spekter av arbeidsoppgaver for våre ingeniører og inspektører.

  • Vi gjennomfører tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko
    (særskilte brannobjekter)
  • Vi driver omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, åpen dag, besøk på skoler, institusjoner m.m.
  • Vi bidrar på som instruktører på eksterne kurs og øvelser for brannvernledere og andre ansatte i både statlige, kommunale og private virksomheter
  • Vi driver saksbehandling i forbindelse med oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver 

Våre ansvarsområder: 

Kontaktinfo

Avdelingsleder forebyggende
Petter Vinje Svendsen
Tlf. 90 60 65 60