Brenning av hageavfall eller søppel

Hageavfall

Det er lov å brenne tørt hageavfall som gress og kvist hele året på egen tomt.  Vi ber deg ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier. Bålbrenning kan være et helse- og trivselsmessig problem, spesielt for de som er utsatt for luftveissykdommer.

Avfall

All brenning av avfall er forbudt. Med avfall menes for eksempel bygningsavfall, restavfall, vått hageavfall og produksjonsavfall. Impregnerte eller malte materialer, dekk, tekstiler, papp, papir, møbler, madrasser og båter inneholder svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent. Forbudet følger Forurensningslovens §7.

Husk at det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Kontaktinfo

Melde ulovlig bålbrenning
110 Agder 

Sentralbord
Tlf: 37 06 55 50

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal