Veiviseren - barn med funksjonsnedsettelse - Arendal kommune

Veiviseren - barn med funksjonsnedsettelse

«Det å få et barn med funksjonshemning kan sammenlignes med et manuskript som plutselig må skrives helt om.
For handlingen er med ett slag blitt en annen. Bare personene i stykket er de samme.»

Barbro Sæterdal 

Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å kunne finne informasjon når man selv er klar for det. Denne veiviseren gir en oversikt over de ulike tjenestene som finnes inndelt etter alder.