Føler du deg utrygg hjemme?

I Arendal kommune har vi nulltoleranse mot vold. Det gjelder både fysisk, psykisk og seksuell vold. Vi vet at det ikke alltid er lett å vite om det du opplever er vold, men hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg -  vi er her for deg! 

Ønsker du å snakke med noen?

Fastlege 

Fastlegen din kan du snakke med om vold. Fastlegen kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig, og har ansvar for helheten når du utredes, behandles og skal følges opp helsemessig.

Krisesenter

Krisesenteret har tilbud til kvinner, menn og barn. Døgnåpen vakttelefon: 37 01 32 80

Barnevernstjeneste

Barneverntjenesten i Arendal vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.

 • Ring kommunens servicesenter på dagtid - 37 01 30 00
 • Ring barnevernsvakta 37 01 31 01 - ettermiddag, kveld, natt. 

Arendalshjelpa

Arendalshjelpa er til for deg som trenger samtale, råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon. 

 • Tlf: 90 92 80 90 - Man-fre: kl 11:00-14:00. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

Familiekontor

Tryggest - vern av risikoutsatte voksne

Blir du utsatt for vold eller overgrep? Har du mistanke om at en innbygger over 18 år er utsatt for vold eller overgrep? Da kan du kontakte TryggEst-team. Les mer om TryggEst.
 

Andre tilbud

 • NOK Agder er et lavterskeltilbud for menn og kvinner som har vært utsatt for overgrep, og deres pårørende. Kontoret i Arendal er betjent tirsdag, onsdag og torsdag.
  • Telefon 38 07 11 11
 • Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Agder kan hjelpe deg med:
  • informasjon og veiledning om det å anmelde
  • hjelp til å søke voldsoffererstatning
  • vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  •  Kontakt oss på e-post: stottesenter.agder@politiet.no eller mobil 404 46 515 (ikke SMS)
 • VO-linjen - 116 006 er en nasjonal vold- og overgrepslinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. VO-linjen er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Krisesenter

Dersom du er truet eller utsatt for vold i nær relasjon og trenger beskyttelse, kan du få et dagtilbud eller botilbud på krisesenteret i en kort periode. Her vil du få veiledning og noen å snakke med. Du kan være anonym og få tolk. Vi har taushetsplikt og vår hjelp er gratis.

Døgnåpen vakttelefon 37 01 32 80

Politiet

Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.