TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Blir du utsatt for vold eller overgrep? Har du mistanke om at en innbygger over 18 år er utsatt for vold eller overgrep? Da kan du kontakte TryggEst-team.

Hva er TryggEst? 

Arendal kommune er en TryggEst-kommune. Det er etablert et tverrfaglig team som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med kognitiv svikt, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.
Les mer om TryggEst på Bufdir sin nettside. 

Hva tilbyr vi?

Er du voldsutsatt, pårørende eller tjenesteyter kan du melde din bekymring til TryggEst-teamet. TryggEst-teamet vurderer bekymringen, gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, og foreslår eventuelle tiltak. 

Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold kan du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. 

Slik kontakter du oss

Ta kontakt med TryggEst ved å ringe TryggEst teamet. Du kan velge å være anonym når du kontakter oss. Ansatte i Arendal kommune kan også kontakte teamet.

Ring 90 41 38 04

Hvis du trenger akutt helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.
Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800.