Helsetjenester for flyktninger

Helseoppfølging i Arendal kommune

Informasjon om helseoppfølging i Arendal på ukrainsk: Вітаємо у муніципалітеті Арендаль! (PDF, 869 kB)

Plan for din helseoppfølging i kommunen

  • Når du kommer til Arendal er det noen ting du må gjøre og andre ting du bør gjøre som gjelder din helse. 
  • Når du er registrert hos politiet og fått D-nummer, får du helserettigheter i kommunen du bor i. 

Tuberkulose

Du må undersøkes for tuberkulose. Det er obligatorisk. 
Personer over 10 år skal ta røntgenundersøkelse av lungene. Barn mellom 6 måneder og 10 år skal ta en blodprøve. Barn under 6 måneder skal undersøkes av helsepersonell. Du får en henvisning til disse undersøkelsene fra kommunen.

Undersøkelsene foregår ved sykehuset. Se Sørlandet sykehus på Google maps.

Helsekartlegging 

Du vil få time til helsekartlegging hos helsesykepleier/sykepleier og hos lege. Det blir enkel kartlegging av din helsesituasjon fysisk og psykisk. Det er ca. 45 minutter hos sykepleier og ca. 20 minutter hos lege. Du har rett på tolk om du ikke forstår felles språk, som engelsk.  

Målet er å avdekke helseutfordringer som trenger rask oppfølging. Kartleggingen dokumenteres i din journal. Etter helsekartleggingen, vil du motta helseoppfølging på lik linje med andre innbyggere. Det kan være aktuelt å ta undersøkende blodprøve i forhold til HIV, Hep. B og C.

Helsekartleggingen skjer på Arendal Helsestasjonen 3.etasje på Alti kjøpesenter. 

Andre vaksiner

Barn og voksne under 40 år som ikke har hatt meslinger og rubella eller er vaksinert mot sykdommene, får tilbud om en dose MMR-vaksine. Voksne som ikke er vaksinert med poliovaksine, får tilbud om denne vaksinen. Vaksinasjon er frivillig.

Korona

 Vi anbefaler at du tar vaksine mot korona, om du ikke er vaksinert fra før. Det er frivillig å ta koronavaksine. Koronavaksine er gratis. 
Les mer om koronavaksine. 

Ved behov for rask helsehjelp

  • Har du behov for akutt helsehjelp: Ring legevakten 116117 
  • Ved øyeblikkelig hjelp for ambulanse: 113

Videre oppfølging

  • Gravide – på helsestasjonen og på legekontor. Gratis
  • Barn 0-5 år på helsestasjonen. Vaksinering og helseoppfølging. Gratis
  • Skolebarn av skolehelsetjenesten. Vaksinering og helseoppfølging. Gratis. 
  • Kommunen har flere legekontor.  Søke om fastlege via Helsenorge.no. Betaling. 
  • Kommunen har tilbud om gratis psykisk helsetjeneste for barn, voksne og familier. 

Helsestasjon og vaksinasjon

Du som er gravid eller har barn under skolealder følges opp på helsestasjonen på samme måte som norske foreldre. Her får barna vaksiner og helseoppfølging og du får veiledning og kan spørre om alt du lurer på knyttet til barna dine. På alle skolene har vi helsesykepleier som tilbyr vaksiner, gode råd til barn og foreldre og er en du kan prate med.

Barn og ungdom i alderen 0-20 år har rett til gratis vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er helsestasjonen og skolehelsetjenesten som gir vaksinene. Hvis du er mellom 16 og 20 år, ta kontakt med vaksinasjonskontoret hvis du ikke er fullvaksinert eller mangler noen vaksiner du har rett på.

Fastlege

Alle kommunens innbyggere har egen fastlege. Flyktningtjenesten hjelper deg å skaffe fastlege.

Oversikt over legekontor i Arendal.

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.
Les om helsehjelp på helsenorge.no