Koronavaksine

Drop-in på helsestasjonen

Vi har drop-in på den første tirsdagen i måneden. 
Sted: Arendal helsestasjon, Alti Arendal 3. etg. i Vesterveien 4. 

Åpningstider

Vi har åpent for drop-in fra 16:00 - 19:30. 

Hvem kan bruke drop-in?

Alle prioriterte innbyggere kan bruke drop-in. Gjelder ikke barn under 16 år med underliggende sykdom. 

Hvilken vaksine får jeg?

Pr. september 2023 tilbys kun Comirnaty fra Biontech/Pfizer. Du får den oppdaterte koronavaksinen. 

Influensavaksine

Det er ikke lenger mulig å få influensavaksine samtidig som koronavaksine. Du kan bestille influensavaksine hos fastlege og på apotek. 

Har du spørsmål om intervaller mellom vaksiner? Se veileder om intervaller mellom vaksinedoser. 

Kontakt oss

Vaksinetelefonen er nå stengt. Spørsmål om koronavaksine? Send e-post til koronavaksinasjonssenteret

Oppfriskningsdose for høst/vintersesongen 23/24

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023. 

Målgrupper 

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, 
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
  • Gravide i 2 og 3 trimester

Aldersgruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere, som allerede har fått oppfriskningsdose 5, bør ta ny oppfriskningsdose høsten 2023. Intervallet mellom dose 5 og oppfriskningsdose skal være minimum 4 mnd. 

Endringer i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Det har gjennom pandemien vært en høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet og i tillegg har mange gjennomgått covid-19 én eller flere ganger. Dette innebærer at de aller fleste har en form for grunnimmunitet mot SARS-CoV-2 og behovet for grunnvaksinasjon er mindre nå enn det var tidligere i pandemien.

Barn og unge under 18 år med alvorlig grunnsykdom

  • Kontakte en lege som kjenner barnet godt og få en vurdering
  • Dersom legen vurderer at barnet kan vaksineres, må legen lage en skriftlig bekreftelse på dette som foreldre/foresatte tar med til vaksinering.
  • Denne gruppen kan ikke benytte drop-in. Bestill time på vaksine@arendal.kommune.no

Samtykke fra foresatte for barn under 16 år

Alle under 16 år må ha med samtykke fra begge foresatte for å få koronavaksinen. Dere må fylle ut samtykkeskjema for hver dose, og dette må registreres før dere kommer til vaksinering. 

Registrer samtykke digitalt på c19.no
Registrering av samtykke - brukerveiledning 
Du kan også ta med ferdig utfylt samtykkeskjema: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og ungdom under 16 år

Les mer om vaksinering av barn og unge

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Til deg som skal ut å reise 

Vi kan ikke svare på spørsmål om koronapass. «Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app. Her finner du god informasjon. Reiseklar kan lastes ned fra App Store og Google Play

Om koronasertifikat og reise - helsenorge.no
Råd før reiser til utlandet - helsenorge.no

Etterregistrering av vaksine 

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet hvis de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det betyr at du kan få dem i ditt norske koronasertifikat. 

Ta kontakt med oss på vaksine@arendal.kommune.no for å avtale registrering. 

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet