Fritid og aktiviteter for flyktninger

For at du skal lykkes i Norge er det viktig at du blir kjent med oss som bor her. Ikke bare andre innvandrere fra landet du kommer fra, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Nettverk er veldig viktig når du skal søke jobb i Norge.

Veldig mange barn og unge i Arendal er med på fritidsaktiviteter. De spiller fotball, synger, gjør karate, spiller håndball og får gode venner som de har det fint sammen med. Dette synes vi er så viktig at vi dekker kontingent og utstyr til en aktivitet for alle barn og unge som kommer som flyktninger. Kontakt Flyktningtjenesten hvis du vil vite mer.  

Det er mange spennende fritidstilbud i Arendal kommune for både voksne og barn. Ta kontakt med det det laget eller den klubben som holder på med noe du er nysgjerrig på. Det kan være fint og trygt for barn å delta på aktiviteter andre i klassen også går på. 

I Arendal kommune tilbyr vi økonomisk støtte til barn som vil delta i aktiviteter, men som av f.eks. økonomiske utfordringer ikke kan. Les mer om fritidskassa.

Her er noe av det du kan være med på: