Korona - viktig informasjon

Oppdaterte retningslinjer pr 27.05. Man kan nå ha gruppestørrelser på 20 personer under øvelse uavhengig av alder.