Velkommen til huset med det store hjertet! Ungdomstilbudet er åpent for deg mellom 13 og 20 år

UngKultur

UngKulturs stab har ansvar for driften av Kulturkammeret og ungdomstilbudet Smia. I tillegg til dette har UngKultur flere prosjekter som er en integrert del av avdelingen; pilotprosjektet Koordinert Kulturarbeid, Playmaker, utvidet ungdomstilbud, og sommeråpent ungdomstilbud (post-covid prosjekt).

Ungdomstilbudet Smia

Smia er et møtested for ungdommer mellom 13 og 20 år. Her kan du spille biljard, playstation, uno, tegne, danse, lage musikk, game, spille rollespill eller bare komme og henge med venner. Det blir servert gratis middag.

Vi har et eget gamingrom som del av ungdomstilbudet. Her kan du game med nye og gamle venner i et space tilrettelagt for gaming. Vi har 10 gamingmaskiner med et utvalg spill som er populære akkurat nå. Det har alltid en ansvarlig voksen tilstede i åpningstiden og rommet skal oppleves trygt for alle som er der. Gamingrommet kan bookes utenom åpningstid av grupper som ønsker å ha LAN eller annen e-sport relatert aktivitet. Ta kontakt med oss via booking@kultur-kammeret.no.

Åpningstider

Ungdomsklubb

Tirsdag 14.00–20.00
Onsdag 14.00–20.00
Fredag 14.00–21.00

Gamingrom

Tirsdag, onsdag og fredag 14.00–18.00

FilmLabUng

FilmLab Ung er et filmverkstedstilbud på Kulturkammeret. Vi tilbyr et permanent tilbud til ungdom mellom 13-20 år i Arendal hvor de får veiledning og hjelp til å bygge deres ferdigheter innen filmproduksjon. Vi arrangerer kurs veiledet av profesjonelle filmskapere for å hjelpe ungdom som har lyst til å lære å produsere film. I tillegg tilbyr vi utstyr og et visuelt studio for filming, fotografi og streaming. Tilbudet er gratis.

Kulturskatt

Hver tirsdag er det multikulturell ungdomsklubb på Kraftverket Scene, i samarbeid med IMDi, Kulturskolen, UngKultur, Stinta ungdomsskole, Thyholmen Frivillighetssentral, Med Hjerte for Arendal og Arendal Voksenopplæring. Link til side om Kulturskatt

avtrykk

avtrykk er et fordypningstilbud ved Arendal Kulturskole i samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall og UKM (ung kultur møtes), og går ut på at ungdommer mellom 13–18 år skal fordype seg i en valgt kunstform. De vil veiledes av profesjonelle kunstnere som går over totalt 3 workshops. Elevenes arbeid skal stilles ut på Bomuldsfabriken Kunsthall i deres ungdomsgalleri Cotton Club. Link til side om avtrykk

Kontaktinformasjon

Benjamin Pyke-Lindtveit
Avdelingsleder (konstituert leder)
E-post
Telefon +47 47 05 00 91
Bård Torstensen
Kulturkoordinator/fagarbeider
E-post
Telefon +47 94 16 23 63
Philip Van Eck
Prosjektleder Koordinert Kulturarbeid
E-post
Unni Stabell-Hansen
Grafisk designer og Kulturarbeider
E-post
Geir Emanuelsen
Fagarbeider
E-post
Telefon +47 95 96 55 46
Sissel Olsen
Fagarbeider
E-post
Colin Berry
Adjunkt
E-post