Korona - viktig informasjon

Oppdaterte retningslinjer pr 23.08. Man kan nå ha gruppestørrelser på 30 personer under øvelse uavhengig av alder.

Om Kulturkammeret

Kulturkammeret kommer til å bli et sted med stort hjerte. Inkludere, inspirerende og nytenkende er verdier huset vil inneholde. Kulturkammeret er et bygg for fremføring, øving og produksjon av musikk og skuespill og mye mer. Det som likevel blir husets viktigste rolle blir å være et trygt og godt møtested for alle.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Dette finner du i Kulturkammeret

  • konsertscene med backstage
  • teatersal med backstage/sminkerom
  • kafé/flerbruksrom
  • felles foajé og møteplass for alle brukere av bygget
  • kontorplasser for husets administrasjon, ungdomsarbeidere og kulturskolen
  • 18 øvingsrom
  • gamingrom
  • prosjektrom
  • 2 lydstudio 
  • drop-in tilbud

Disse tilbudene finner du foreløpig i Kulturkammeret

Arendal kommune

Kulturkammeret er et tilbud fra Arendal kommune.