Velkommen til huset med det store hjertet! Ungdomstilbudet er åpent for deg mellom 13 og 20 år

Avtrykk

avtrykk er et fordypningstilbud ved Arendal Kulturskole i samarbeid med Bomuldsfabriken Kunsthall og UKM (ung kultur møtes), og går ut på at ungdommer mellom 13–18 år skal fordype seg i en valgt kunstform. De vil veiledes av profesjonelle kunstnere som går over totalt 3 workshops. Elevenes arbeid skal stilles ut på Bomuldsfabriken Kunsthall i deres ungdomsgalleri Cotton Club.

avtrykk har oppstart på nyåret, og vil være tilgjengelig for hele regionen.

Hver kunstner skal lede 3 workshops for 4–5 ungdommer, og kunstnerne er selv ansvarlig for kursets innhold. Workshopene skal fokusere på prosess, nye teknikker, elevenes utvikling og verk. Vi ønsker å utfordre elevene på inntrykk, uttrykk og avtrykk, og tema for denne perioden er bærekraft og vekst.

Det vil være en søknadsprosess der ungdommene fyller ut en søknad der de forteller litt om seg selv og hva motivasjonen deres er for å være med på prosjektet. Elevene må vise stor interesse og arbeidskapasitet. Kulturskolelæreren vil være en viktig medspiller for å anbefale elever til å søke.

Deretter vil søknadene vurderes av kurator v. Bomuldsfabriken, koordinator for pilotprosjektet og lærer ved kunstavdeling i kulturskole Øst i Agder. Foreldrene må godkjenne søknaden for elevplassen, og følge opp slik at eleven kan overholde oppmøteplikt på samlingene.

Vi håper å kunne tilby workshopene i kunstnernes egne atelier/verksted. Datoer for når workshopene skal bli holdt og hvor de skal bli holdt kommer rundt slutten av januar.

Meld deg på her

Kontaktinformasjon

Tuva Wathne
Prosjektleder for avtrykk
E-post
Philip Van Eck
Prosjektleder Koordinert Kulturarbeid
E-post