Arbeid - vei, vann og avløp

Noen ganger må veier stenges helt eller delvis pga. arbeid på eller nær veien. 

Arendal kommune utfører arbeid på vann- og avløpsledninger på en slik måte at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Veier i anleggsområdene vil likevel ofte være stengt. 

Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer uforutsette hendelser som for eksempel ukjente forhold i grunnen. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Stengt vann

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Fant du det du lette etter?

Sprengningsarbeider på Tyholmen

Veidekke ASA lager det nye Tyholmen P-hus. Arbeidet skal pågå fram til juni 2020. Sprengning vil  foregå mellom kl. 7.00 og 23.00 mandag til lørdag. Ønsker du å bli varslet på sms før hver sprengning? Send en tekstmelding til tlf.nr. 404 56 791 og oppgi tlf.nr, navn og adresse. 

 

Jovannsåsen er stengt fra 23.3.

Jovannsåsen er stengt inntil videre pga. arbeid med nye vann- og avløpsledninger. Stengepunktet blir forskjøvet etterhvert som gravarbeidet i veien går fremover. Se midlertidig omkjøringsvei på kart (PNG, 3 MB)

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia 

Turveien fra Hylleveien og opptil Fløyheie/Linkmasta stenges på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil være stengt  t.o.m. desember 2020. Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

 

Elgveien - endret kjøremønster  

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger i Elgveien og  veien vil være er stengt for gjennomkjøring fram til sommeren 2020. Det er endret kjøremønster i Elgveien, Ekornveien, Hampemyrveien og Rådyrveien. Omkjøring er skiltet. 

Kontaktinfo

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000