Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Arbeid - vei, vann og avløp

Jens Gjerløws vei og Gamle Songevei stengt i perioden 3. - 24. oktober

I forbindelse med arbeid på vannledningsnettet blir Jens Gjerløws vei og Gamle Songevei stengt mellom avkjørsel Hulveien og avkjørsel ved Barbu Fysikalske Institutt. Veien vil være stengt fra torsdag 3.10. til torsdag 24.10.2019.

Omkjøring blir skiltet. Beboere har fått informasjon om midlertidig adkomst til eiendommene. 

Myke trafikanter kan passere. Bussruter er lagt om i stengeperioden. Se informasjon på www.akt.no.

Det røde feltet på kartet viser hvor veien er stengt. 

Klikk for stort bilde 

 

Hylleveien stengt for gjennomkjøring fra mandag 30. september til juni 2020

Fløybyen AS skal koble den nye bydelen på Fløyheia til fjernvarme-, avløps- og overvannsnettet i sentrum. Det skal bores tre borehull fra Fløyheia og ned til Hylleveien, og det blir anleggsarbeid i veien. 

Hylleveien blir derfor stengt for gjennomkjøring frem til juni 2020. Veien er stengt fra krysset Østre gate til og med Hylleveien 4. Myke trafikanter kan passere. Skal du kjøre til eiendommer øst for stengepunktet eller parkere på taket til Torvet p-hus, må du kjøre via Iuellsklev. Beboerne i området har fått informasjon om adkomst til eiendommer, parkering m.m. 

Se på kartet hvor veien er stengt.Klikk for stort bilde  

 


Kontaktinformasjon

Byggherre: Fløybyen AS, Christian Lien, mob: 907 00 240
Entreprenør: E. Gauslå & Sønner AS, Arnt Egil Guldbrandsen, mob: 950 04 508
Arendal kommune: Sten Terje Jørgensen, mob: 958 08 631
 

 

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia ut året 2020

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta stenges på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil være stengt  t.o.m. desember 2020.

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

Ny heis til Fløyheia – ingen begrensninger i ferdsel i tunnelen

Myke trafikanter kan gå gjennom tunnelen mellom Barbu og Torvet. Det er en gangtunnel et lite stykke forbi det område hvor arbeidet med heis pågår. 

Inn- og utkjøring i Torvet p-hus vil gå som normalt.  

Elgveien - endret kjøremønster frem til sommeren 2020

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger i Elgveien og veien vil være stengt for gjennomkjøring fram til sommeren 2020. Det er endret kjøremønster i Elgveien, Ekornveien, Hampemyrveien og Rådyrveien. Omkjøring er skiltet.

Sprengningsarbeider på Tyholmen

Veidekke ASA lager det nye Tyholmen P-hus. Arbeidet skal pågå fram til juni 2020. Sprengning vil foregå mellom kl. 7.00 og 23.00 mandag til lørdag.

Ønsker du å bli varslet på sms før hver sprengning? Send en tekstmelding til tlf.nr. 404 56 791 og oppgi tlf.nr, navn og adresse. 

Gunnarsboveien stengt ut året

Gunnarsboveien er stengt fra og med 30.4.2019 og ut året. Stengepunktet blir flyttet etterhvert som arbeidet går fremover. Omkjøring er skiltet. 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontaktinfo

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000