Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Arbeid - vei, vann og avløp

Deler av Hauene er stengt

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger og Hauene 8 - 23 er derfor stengt fram til 30.9.2020. Stengepunktet vil forflytte seg etterhvert som arbeidet går fremover. 

Nygårdsveien er stengt

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger og Nygårdsveien er derfor stengt mellom Hauene og Solumveien fram til 30.9.2020. 

Krysset Østre gate / Nygaten og Hylleveien er stengt

Vi er ferdige med å legge fjernvarmerør og nye avløps- og overvannsrør opp til Fløyheia. Nå skal vi lage miljøgate i deler av Hylleveien. Arbeidet skal etter planen være ferdig seinhøsten 2020. 

Hylleveien er stengt for gjennomkjøring. Stengepunktet vil bli flyttet i løpet av prosjektet.

Omkjøring er skiltet.

I perioder vil det ikke være tilgang til garasjeanlegget i Hylleveien 2b. Brukerne vil da bli tilbudt parkering i Torvet p-hus. 

Myke trafikanter kan passere, men i enkelte perioder må vi stenge også for dere. Du må da gå via Bendiksklev, eller du kan velge å bruke heisen i Torvet p-hus. 

Beboere i området får nødvendig informasjon så lenge arbeidet pågår. 

Kartet viser i hvilket område kryss og vei blir stengt.

 Klikk for stort bildeKartet viser i hvilket område kryss og vei blir stengt  

 

 

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia ut året 2020

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta stenges på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil være stengt  til og med desember 2020.

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontakt oss

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000