Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Arbeid - vei, vann og avløp

Heggedalsveien stengt 14. juni

Heggedalsveien blir stengt ved nr 16 fredag 14.6. fra kl. 08:00 til ca kl. 14:30 pga. reparasjon av en vannlekkasje. Gående og syklende kan passere. 

Østheia blir stengt fra 22. mai

I forbindelse med arbeid på vann og avløpsrør inn til Østheia, blir veien stengt for biltrafikk fra og med onsdag 22 mai. Biler må parkere på utsiden av Østheia. Beboere i Østheia har fått informasjon om hvor de kan parkere.  

Ny heis til Fløyheia – begrensninger i ferdsel i og rundt tunnelen, fra 20. mai

På grunn av arbeid med ny heis til Fløyheia, er det begrensninger i ferdsel for myke trafikanter og kjøretøy.

Arbeidet pågår alle dager fra 20.5. til 8.7. og fra 18.8. til 30.8.:

 • Tunnelen er helt stengt for myke trafikanter. Blå strek i kartet viser hvilke alternative veier du kan bruke
   
 • Du kan kjøre inn i Torvet p-hus i hele p-husets åpningstid. Merk at i periodene kl. 07:00 – 10.00 og kl. 14:00 – 17:00 kan du kjøre rett inn, men kommer du utenom disse tidsrommene, kan det bli noe ventetid
   
 • Du kan kjøre ut av Torvet p-hus i hele p-husets åpningstid.  Hvis sprengning pågår blir du henvist av vaktpersonell til å kjøre ut via 7. etasje
   
 • Det er innkjøring forbudt i Iuellsklev fra Barbu. Iuellsklev og Hylleveien er derfor enveiskjørt. Syklister kan likevel sykle i begge retninger. Det blir flere myke trafikanter her enn vanlig, så vi ber deg begrense bilkjøringen

P-husets åpningstid er kl. 06:00 - 02:00. 

Hvis du leier p-plass og er avhengig av å kunne kjøre inn i p-huset uten å risikere ventetid, har du mulighet til å si opp leieavtalen. Du slipper oppsigelsestid hvis du sier opp i perioden det pågår arbeid. 

Ferieåpent 8.7. – 18.8.:

 • Tunnelen er åpen for alle i denne perioden og det er toveiskjøring som normalt i Iuellsklev og Hylleveien.

Sandås Anlegg AS utfører sprengningsarbeidet i tunnelen. Kontakt tlf. nr. 977 33 449.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Elgveien - endret kjøremønster frem til sommeren 2020

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger i Elgveien og veien vil være stengt for gjennomkjøring fram til sommeren 2020. Det er endret kjøremønster i Elgveien, Ekornveien, Hampemyrveien og Rådyrveien. Omkjøring er skiltet.

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia ut året 2020

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta stenges på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil være stengt  t.o.m. desember 2020.

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

Jovannsåsen er stengt inntil videre

Jovannsåsen er stengt inntil videre pga. arbeid med nye vann- og avløpsledninger. Stengepunktet blir forskjøvet etterhvert som gravearbeidet i veien går fremover. Se midlertidig omkjøringsvei i kartet. 

Klikk for stort bilde

 

 

Sprengningsarbeider på Tyholmen

Veidekke ASA lager det nye Tyholmen P-hus. Arbeidet skal pågå fram til juni 2020. Sprengning vil foregå mellom kl. 7.00 og 23.00 mandag til lørdag.

Ønsker du å bli varslet på sms før hver sprengning? Send en tekstmelding til tlf.nr. 404 56 791 og oppgi tlf.nr, navn og adresse. 

Gunnarsboveien stengt ut året

Gunnarsboveien er stengt fra og med 30.4.2019 og ut året. Stengepunktet blir flyttet etterhvert som arbeidet går fremover. Omkjøring er skiltet. 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000