Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Arbeid - vei, vann og avløp

Lunderød 25.1. - 5.2.

I forbindelse med gravearbeider vil krysset i Rykeneveien ved Lunderød være stengt i perioden mandag 25.1.2021 kl. 08:00 til fredag 5.2.2021 kl. 14:30. Omkjøring er skiltet. 

Nye vann- og avløpsledninger i Skogveien og tilstøtende områder

Vi skal legge nye vann- og avløpsledninger i Skogveien og tilstøtende områder. Vi begynner arbeidet i januar og skal etter planen være ferdig i september 2021. Kjøretøy og myke trafikanter må følge skilting og anvisning fra anleggsledelsen.

Klikk for stort bildeDen røde linjen på kartet viser hvor vi skal arbeide. 

 

 

 

 

 

Gjennestad - støy ut januar

I forbindelse med arbeid med ny hovedvannledning vil det i en periode fremover bli en del støy utover normal arbeidstid. Det skal bores vei til ledningen under Kvennbekken. Perioden med støy utover normal arbeidstid vil vare ca. ut januar måned. 

Tiurveien stengt for gjennomkjøring 5. - 15.01

I forbindelse med arbeid på vann- og avløpsnettet blir Tiurveien stengt for gjennomkjøring ved nr. 33 fra tirsdag 5.1.2021 kl. 09:00 til og med fredag 15.01.2021 kl. 14.:30. 

Arbeid i veien på Asdal frem til september 2021

Vi skal legger nye vann- og avløpsledninger på Asdal på  strekningen Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og til Naudebro. I samme prosjekt skal vi også legge ledninger opp til parkeringsplassen ved skolene på Lunderød. 

Arbeidet skal pågå fra november 2020 til september 2021. 

Vi har begynt i Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og arbeider oss nordover. Det vil bli noe sprengningsarbeid i prosjektperioden. Sprengninger vil bli varslet med sirene. 

Det vil være redusert fremkommelighet forbi det stedet vi arbeider. Trafikken vil i perioder bli dirigert manuelt eller ved hjelp av lysregulering. Vi oppfordrer deg til å bruke alternative omkjøringsveier.

Den røde streken i kartet viser hvor vi skal legge ledninger. 

Klikk for stort bildeKartet viser hvor vi skal arbeide på Asdal 
 

Hylleveien og krysset Østre gate / Nygaten

Vi er ferdige med å legge fjernvarmerør og nye avløps- og overvannsrør opp til Fløyheia. Nå skal vi lage miljøgate i deler av Hylleveien. Arbeidet skal etter planen være ferdig seinhøsten 2020. 

Hylleveien er stengt for gjennomkjøring. Deler av krysset Østre gate / Nygaten kan bli stengt i perioder. Omkjøring er skiltet.

I perioder vil det ikke være tilgang til garasjeanlegget i Hylleveien 2b. Brukerne vil da bli tilbudt parkering i Torvet p-hus. 

Myke trafikanter kan passere, men i enkelte perioder må vi stenge også for dere. Du må da gå via Bendiksklev, eller du kan velge å bruke heisen i Torvet p-hus. 

Beboere i området får nødvendig informasjon så lenge arbeidet pågår. 

Kartet viser i hvilket område kryss og vei blir stengt.

 Klikk for stort bildeKartet viser i hvilket område kryss og vei blir stengt  

 

 

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia til sommeren 2021

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta er stengt på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil bli åpnet igjen i løpet av sommeren 2021. 

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontakt oss

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000