Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. 
Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside.

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med oss før du skal begjære en seksjonering. 

Seksjonering

Søknadsskjema - Søknad om seksjonering 
Veiledning til utfylling av søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering 

Lover og regler

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering.

Kontakt oss 

Søknad sendes til 

Postmottak

eller pr. post til
Arendal kommune
Oppmåling
Postboks 123
4891 Grimstad

Ansatte i kart og oppmåling