Eiendomsskatt

Eiendomsskattelistene for 2020 ligger ute til offentlig ettersyn i tre uker, fra 21. februar til 13. mars.

Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Arendal kommune.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget er 40 % av eiendommens takstverdi.

For 2020 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer redusert til 5 promille av eiendomskattegrunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen fortsatt 7 promille. 

Bystyret har vedtatt å øke takstverdien på skattepliktige eiendommer med 10% fra 2019 til 2020. En eiendom som i 2019 hadde en takst på kr 1 900 000 har i 2020 en takst på kr 2 090 000.

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskatt- beregning
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendoms-skatt Eiendom
2 090 000 40 % 836 000 5,0 4180 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 090 000 40 % 836 000 7,0 5852 Andre skattepliktige eiendommer

Eiendomsskattevedtektene (PDF, 74 kB) beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.

Retningslinjer for taksering (PDF, 50 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.

Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelistene for 2020 ligger ute til offentlig ettersyn i tre uker, fra 21. februar til 13. mars. Du kan også se listene hos servicesenteret på Arendal kultur- og rådhus. 

Eiendomsskatteliste - sortert på adresse (PDF, 5 MB) 
Eiendomsskatteliste - sortert på gårds- og bruksnummer (PDF, 5 MB)

Bystyret har vedtatt at eiendomsskattetakstene skal økes med 10% fra 2019 til 2020, og å bruke de gjeldende maksimalsatsene vedtatt av Stortinget. Eiendomsskattegrunnlaget finner du ved å redusere eiendomsskattetaksten med 60%. Bystyret har for 2020 vedtatt en generell eiendomsskattesats på 7 ‰ av eiendomsskattegrunnlaget, for bebygde bolig- og fritidseiendommer er satsen 5 ‰.

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Du kan klage på både gjeldende og ny/endret eiendomsskattetakst. 
Hvis du har en eiendom med ny eller endret eiendomsskattetakst fra 2019, får du ny skatteseddel og informasjon om muligheten du har til å klage.  

Slik klager du 

Last ned skjema og send det som vedlegg til eskatt@arendal.kommune.no 
Skjema for klage på takst. (PDF, 2 MB) 

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

For garasjeanlegg o.l. med flere hjemmelshavere/festere, er utregnet eiendomsskatt fordelt på de enkelte hjemmelshavere/festere. 

Faktura for andre termin er også skatteseddel. Har du avtalegiroavtale, men ikke eFakturaavtale, får du denne fakturaen tilsendt i posten. 

Skattelister 2020 

Eiendomsskattelistene ligger ute til offentlig ettersyn i tre uker, fra 21. februar til 13. mars. Du kan også se listene hos servicesenteret på Arendal kultur- og rådhus. 

Eiendomsskatteliste - sortert på adresse (PDF, 5 MB) 
Eiendomsskatteliste - sortert på gårds- og bruksnummer (PDF, 5 MB)

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret
Einar Krafft Myhren
Tlf: 37 01 39 06

Servicesenteret
Tlf: 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 123
4891 Grimstad