Arendal kommunes legat til forskjønnelse av parker og anlegg for almen benyttelse - Arendal kommune

Arendal kommunes legat til forskjønnelse av parker og anlegg for almen benyttelse

Formål

Gi økonomisk støtte til parker og anlegg for allmenn benyttelse.

Hvem kan søke?

Velforeninger, idrettslag og andre.

Slik søker du

Det blir ikke delt ut midler fra dette legatet i 2023. 

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25