Legat for vanskeligstilte - Arendal kommune

Legat for vanskeligstilte

Formål

Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte i Arendal.

Hvem kan søke?

Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Søknadsskjema legges ut ca en måned før.

Pålogging med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25