Legat for eldreomsorg - Arendal kommune

Legat for eldreomsorg

Formål

Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte eldre over 70 år i Arendal.

Hvem kan søke?

Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.

Slik søker du

Gå til søknadsskjema

Pålogging med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år.

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25