Arendal kommunes legat for almennyttige kulturfremmende tiltak - Arendal kommune

Arendal kommunes legat for almennyttige kulturfremmende tiltak

Formål

Gi økonomisk støtte til allmennyttige kulturfremmende tiltak i Arendal.

Slik søker du

Det blir ikke delt ut midler fra dette legatet i 2023.

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25