Legat av Ole Dahl og hustru Anna - Arendal kommune

Legat av Ole Dahl og hustru Anna

Formål

Trengende bosatt i tidligere Arendal og Hisøy. Fortrinnsberettiget er, under ellers like vilkår, i første rekke etterkommende i rett nedstigende linje av søsken til avdøde Ole Dahl eller deres ektefeller, dernest menn av sjømannsstanden, deres enker og barn.

Hvem kan søke?

Alle som er bosatt i tidligere Arendal og Hisøy kommuner.

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Søknadsskjema legges ut ca en måned før.

Pålogging med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25