Legat av Georg Hørsdal og hustru Olivia - Arendal kommune

Legat av Georg Hørsdal og hustru Olivia

Formål

Gi økonomisk hjelp til blinde eller sterkt svaksynte musikk- og teologistuderende.

Hvem kan søke?

Alle som oppfyller kravene i formålet.  
Vedtekter

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Søknadsskjema legges ut ca en måned før.

Pålogging med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Hvem var Georg Hørsdal?

Georg Hørsdal ble født i Arendal 21. januar 1894. Som 11-åring mistet han synet i en eksplosjonsulykke. Han gikk på Kristiania offentlige blindeskole i fem år. Der fikk han blant annet undervisning i orgel og fiolin.

I 1913 dro han til København for å lære pianostemming og pianomekanikk, samt harmonilære. Han utdannet seg til organist og pianostemmer og underviste elever i både orgel og fiolin. Georg Hørsdal var med og startet blindeforening i Arendal i 1919.

Han fikk jobb som organist ved Arendal gravkapell og deretter som organist i Barbu i 30 år fram til 1962, da han gikk av grunnet sykdom. Etter dette drev han som pianostemmer og med salg av piano fra Hørsdals pianolager i Arendal.

Georg Hørsdal var gift med Olivia Leonore (Lilly) Hørsdal, født Jørgensen, fra Fevik. Hun døde 3. oktober 1980. Etter Lillys død flyttet Georg til Solhaug aldershjem. Der døde han plutselig 7. oktober 1982 uten forutgående sykdom, nær 88 år gammel.

Arendal formannskap takket i møte mandag 15. november 1982 ja til å ta imot et legat som ble stiftet i testamentet etter Hørsdal.

Legatets formål er ved utdeling av stipendier å yte økonomisk hjelp til blinde eller sterkt svaksynte musikk- og teologistuderende.  Ved starten var egenkapitalen omlag kr 500 000. I 2023 var egenkapitalen vokst til omlag kr 1 950 000 og det var tilgjengelig kr 54 000 til utdeling.

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25